Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 6.

12. 5. 2008

Kapitola 6

Protože nastal čas oběda, v kantýně panoval čilý ruch, když se Darth Maul vplížil dovnitř a vyhlédl si místo u stolku v rohu malé přilehlé místnosti. Venku bylo šero a město zaplavoval hustý liják. Maul si ponechal nasazenou kápi, přestože z ní kapalo, a odpojil se od davu, přičemž ignoroval těch několik krátkých pohledů, jichž se mu dostalo.
Dva muži z ochranky Lommite Limited obsadili své obvyklé místo, cpali se tučným jídlem a mluvili s plnými ústy. Nedaleko od Maula seděli u karetního stolku Rodián a dva Twi´lekové, které minulý večer odhadl jako špicly InterGalactic Ore. Záhy si k nim přisedla tmavovlasá lidská žena, položila na stůl hromádku kreditů a připojila se k probíhající hře sabaccu. Maul rozpoznal přijímač v náušnici, jež zdobila ženino levé ucho.
Vyčkal, až se ti čtyři zaberou do odposlouchávání rozhovoru ostrahy. Pak nepatrným pohybem ruky, za pomoci Síly, odtrhl od zdi nad boxem odposlechové zařízení; nato nechal mechanického brouka prosvištět až do malé místnosti a přistát přímo do středu karetního stolku.
Rodián poděšeně ucukl od stolu a evidentně nepoznal, že brouk patří právě jim. „Novej hráč ve hře.“
Jeden z Twi´leků zdvihl otevřenou dlaň do výše ramene. „Ne na dlouho.“
Jeho odrápená ruka už téměř dopadla a zařízení by rozdrtila, avšak žena popadla Twi´leka za zápěstí a podařilo se jí ničivému úderu zabránit.
„Počkej,“ zašeptala naléhavě. „Slyšela jsem tvůj hlas.“
„To bude tím, že jsem něco řek,“ odpověděl Twi´lek.
„Ve sluchátku,“ trvala na svém žena a nenápadně na svůj přijímač ukázala. „A teď slyším svůj hlas.“
„Slyším tvůj hlas,“ podivil se zmatený Rodián.
„Co to sakra…“
Twi´lekův hlas se rozplynul do ztracena a všichni čtyři se zaklonili zpátky do tuhých dřevěných židlí. Užasle zírali na odposlouchávací zařízení.
„To je naše,“ poznamenala žena konečně.
Rodián jí věnoval pohled. „A co dělá tady?“
Maul použil Sílu a začal broukem pohybovat.
„Leze všude kolem, to dělá,“ řekl s notnou dávkou úzkosti jeden z Twi´leků. Letmo pohlédl přes rameno na muže z ochranky, zabrané do řeči, a poté se zadíval na své kolegy.
Maul aktivoval dálkové ovládání, které naladil na frekvenci vysílače.
„Mluví k vám klan Toom,“ vyslal brouk do náušnic a falešných skvrn na kůži, v nichž spiklenci ukrývali své přijímače. Čtveřice si vyměnila překvapené pohledy.
„Zkrátka a dobře, Arrant se rozhodl udeřit na dodávky InterGalactic Ore. Žádná stížnost k Senátu. Rozpoutá otevřenou válku. Už je rozhodnuto.“
Zaujatá tím, co slyší, si žena pravým ukazováčkem posunula náušnici blíž, aby se zlepšila kvalita zvuku.
„Klan Toom zná způsob, jak to vyřídit – taková léčba na nemoc. InterGal může ovládnout bitevní pole, když nás najme, abychom udeřili u Eriadu. My z klanu Toom bychom si přáli srazit Lommite Limited na kolena. Někdo prozíravější by mohl z trosek vybudovat novou organizaci.
Zjistili jsme trasu, kterou poletí na Eriadu lodě Lommite Limited, a přesné výstupní souřadnice. Berou to přes Rimmu 18 a mají se vynořit z hyperprostoru ve 13 hodin eriadského místního času.
Už jsme byli v zákopech. Tohle je naše živobytí. Můžeme zasáhnout a provést úder. Klan Toom má prostředky, aby svou práci dotáhl do konce. Nikdo nás nebude podezírat. Nemáme zábrany to udělat.
Jestli chcete spolupracovat, musíte být ochotní financovat naše řešení. Spojte se s námi.“
Maul strávil celé dopoledne falšováním záznamu, jenž pořídil během porady v Bruitově domě. Dokonce musel upravovat i výšku tónu, aby přeházené fráze zněly, jako by je pronesla jediná osoba. Zdálo se, že výsledek přinesl kýžený efekt. Čtveřice spiklenců stále zírala na brouka, jehož sem původně sami propašovali. Žena měla mírně pootevřená ústa a lekku obou Twi´leků se třásly.
Maula potěšilo, když Rodián řekl: „Tohle se musí nahlásit přímo u vedení – a hned teď.“

Heslo klanu Toom znělo „Zaplať nám dost a planety se začnou srážet“. Začínali jako legitimní záchranná organizace a používali ohromný interdikční křižník k vysvobozování lodí, které uvízly v hyperprostoru. Protože Interdictor uměl vytvořit iluzi olbřímího množství hmoty, mohl tím donutit ohrožené lodi, aby přeskočily zpět do reálného prostoru. Přestože odměny za takovou práci bývaly značné, nikdy nebyly dost velké, aby uspokojily potřeby klanu, a tak se organizace po několika letech vrhla na dráhu pirátů. Svým interdikčním křižníkem odchytávali nákladní lodě i plavidla s cestujícími, případně se nechávali najímat zločineckými organizacemi, pro něž pašovali koření a jiné nezákonné zboží.
Avšak úplně se lišili od Huttů nebo Černého slunce: na ty se dalo spolehnout, že se zachovají čestně a dodrží podmínky jakékoli dohody. Jedinou motivací klanu Toom byl zisk. Jakožto pouhý malý spolek si nemohli dovolit ten luxus odmítat zakázky, od nichž dávaly - kvůli jakési pochybné zločinecké etice - ruce pryč i velké organizace. Tento postoj jim zajistil místo vyděděnců dokonce i mezi kriminálníky.
Hlavní stan klanu sídlil v podzemní pevnosti na neobydlených severních pustinách Dorvally. Za to, že zajistí bezpečnost jejich raketoplánů a lodí naložených rudou, dostával klan pravidelnou apanáž od Lommite Limited i od InterGalactic Ore. Podstatná část těchto příjmů padla na podplácení důstojníků dorvallské Armády dobrovolníků, která se zase měla starat o bezpečí klanu – za jediné podmínky: že se klan zdrží svých aktivit v sektoru Videnda. Jelikož Eriadu do tohoto sektoru nenáležela a klan očividně nedbal na to, že dostává zaplaceno také od InterGalu, přijal od Lommite Limited velkorysou nabídku: štědrá částka republikových kreditů výměnou za trochu sabotérské práce. InterGalactic zkrátka bude muset pochopit, že povaha jejich obchodního vztahu s klanem Toom se změnila. A co víc, dohoda s Lommite Limited nevylučuje možnost uzavřít podobný pakt s InterGalem – kterýžto případ jistě nastane po akci na Eriadu. Klan byl vlastně pevně rozhodnut zkontaktovat InterGal a přijít s návrhem sám.
Nikdo z klanu nečekal, že se jim InterGal ozve ještě před operací Eriadu. Weequay s kožovitou tváří - Nort Toom osobně – přijal holopřenos od Caby´Zana, šéfa ochranky InterGalu. Klan sestával především z Weequayů a Niktů, jejichž domovské planety ležely daleko odtud, ovšem do klanové rodinky patřili též Aqualishové, Abyssinové, Barabelové a Gamorreáni.
„Chtěl jsem si s vámi promluvit o nedávné nabídce, kterou jste nám učinili,“ začala Caba´Zanova projekce. Byl to svalnatý Falleen, který vypadal téměř úplně jako člověk, jenže měl zelenou kůži.
„O nedávné nabídce,“ zopakoval opatrně Nort Toom.
„Zničit lodě Lommite Limited u planety Eriadu.“
Toomovy zapadlé oči kmitly z holoprojektoru na jednoho z jeho weequayských společníků, jenž stál opodál.
„Aha, o téhle nabídce. Máme tolik práce, že je občas těžké mít osobně o všem přehled.“
„Rád slyším, že obchody jdou dobře,“ poznamenal Caba´Zan neupřímně.
„Mám pocit, že půjdou ještě líp.“
Falleen přešel rovnou k věci. „Jsme ochotni zaplatit sto tisíc republikových kreditů.“
Toom se snažil nedat najevo své nadšení. To byla dvakrát taková částka, než kterou jim zaplatil Patch Bruit.
„Chceme dvě stě tisíc.“
Caba´Zan zavrtěl holou lebkou. „Můžeme vám dát nejvýš sto padesát – když se osobně zaručíte za výsledek.“
„Dohodnuto,“ řekl Toom. „Jakmile budou kredity převedeny, učiníme potřebné kroky.“
Caba´Zan se tvářil pochybovačně. „Jste si jistí těmi výstupními souřadnicemi jejich lodí a dobou příletu?“
„Možná bychom se na to měli ještě podívat,“ navrhl Toom.
„Říkali jste trasa Rimma 18 a vynoření ve 13 hodin eriadského místního času – jestli se něco nezměnilo.“
„Jenom k lepšímu,“ řekl povzbudivě Toom. „Jenom k lepšímu.“
„Ať to vypadá jako nehoda.“
„To je možná ten nejlepší způsob, jak to nastrojit, taky máte ten dojem?“
„A nechceme, aby si s tím kdokoli spojoval InterGal.“
„O to se postaráme.“
Toom vypnul holoprojektor, posadil se a založil si své obří ruce za hlavu.
„Myslíte si, že vědí o naší dohodě s Lommite Limited?“ dotázal se jeho podřízený se zřejmou nedůvěrou.
„Vůbec mi to tak nepřipadalo.“
„InterGal nám nabízí třikrát víc než Lommite. Budeme Bruitovi vracet jeho peníze?“ Toom se odhodlaně naklonil dopředu. „Nevidím k tomu důvod. Musíme se jenom postarat, abychom dodrželi obě smlouvy.“ Široce se zazubil. „Jsem nucen připustit, že tohle zcela vyhovuje mému smyslu pro nefér hru.“
„Máte na mysli - “
„Přesně. Zničíme obě flotily.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář