Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 20.

12. 5. 2008

Kapitola 20

Obi-Wan Kenobi přepnul repulzor na klesání a odpojil se z proudu vzdušné dopravy. Když jeho vznášedlo klesalo po úsporné spirále vstříc mlžné pokrývce, která oddělovala inverzní vrstvu, všude kolem mladého padawana se rozsvěcovala světla monád a mrakodrapů. Bylo těsně před západem slunce a rudé světlo se rychle vytrácelo, jak se postupně dostával níž.

Kmitl pohledem na přístrojovou desku a ujistil se, že se drží souřadnic, které mu byly udány pro onen chráněný dům v Krvavém koridoru. Zaznamenal, jak se vzhled budov tady dole zhoršuje - oprýskaný nátěr, několik rozbitých oken - ovšem nebylo to nic proti tomu, když se vnořil do mlhy. Roztřískaná a temná okna kolem přípomínala zející rány a těch několik můstků, pnoucích se mezi budovami, bylo opuštěných, jejich zábradlí křivá nebo přímo rozervaná. 

To je úplně jiný svět, pomyslel si. Dostat se skrze vrstvu mračen bylo skoro jako skočit hyperprostorem na nějakou sešlou vnější planetu. Obi-Wan samozřejmě věděl, že slumy jako tento se tu a tam na povrchu Coruscantu vyskytují; pouze si neuvědomoval, že jeden leží tak blízko Chrámu Jedi - vzdálen méně než deset kilometrů.

Při průletu mlhou se rozsvítila čelní a parkovací světla, takže viděl docela dobře. Vozidlo zastavilo a vznášelo se pár centimetrů nad popraskaným povrchem ulice. Oblast byla poměrně pustá, vyjma asi deseti žebráků různých ras, kteří prchli, jakmile se vznášedlo sneslo dolů. To je zvláštní, pomyslel si Obi-Wan; jeden by čekal, že se spíš shluknou kolem a začnou dotírat. Možná to nějak souviselo se skutečností, že tohle byl po setmění rajón Raptorů.

Rozhlédl se a spatřil Darshino vznášedlo, jež spočívalo nedaleko odtud ve stínu budovy. Deaktivoval bezpečnostní pole a přehoupl se přes bok vlastního vozidla.

Když mistr Qui-Gon řekl Obi-Wanovi, že se ztratila Darsha Assant, padawan se sám nabídl, že ji půjde hledat, ještě než mu to jeho učitel stihl nařídit. Obi-Wan a Darsha nebyli blízcí přátelé, ovšem účastnila se některých jeho lekcí a docela na něj udělalo dojem, jak skvěle si vedla při svém studiu. Střetli se ve dvou cvičných soubojích: jeden z nich vyhrál on, druhý ona. Dokonce už byli na společné misi. Darsha byla chytrá a věděla to; byla také chápavá a uvědomovala si i to. Ale nechovala se nafoukaně. Obi-Wan si myslel, že Darsha oplývá vlastnostmi skvělého rytíře Jedi. A taky mu nedalo moc práce připustit, že je pohledná.

I kdyby Darsha byla někdo, koho by nemohl vystát, bez zbytečných otázek by ten úkol - najít ji - přijal. Je to přece jeho povinnost. Avšak Darsha, jak cítil, byla něco zvláštního, i mezi Jedi. Doufal, že se jí nic nestalo. Ale při pohledu na její vznášedlo naděje rychle umírala.

Protože vozidlo bylo vyrabované. Kromě karoserie z něj mnoho nezbylo; turbíny, generátory, repulzorový motor a všechno, co nebylo příliš těžké, aby se to dalo odnést, někdo ukradl. Přístrojovou desku protínala veliká trhlina, jako kdyby skrze ni prošlo něco na způsob vibročepele, přestože poblíž nebyla žádná zbraň.

Obi-Wan opatrně prozkoumal vnitřek vznášedla, přičemž použil malou, ale silnou kapesní svítilnu. Nenašel žádné stopy po potyčce, ale kousek odtud na zemi ulpělo několik kapek krve. Nedalo se určit, jestli je ta krev lidská.

Něco se mihlo na okraji jeho zorného pole.

Obi-Wan strnul, pak se pomalu otočil a pohlédl tím směrem. Neviděl ve večerních stínech nic, co by představovalo hrozbu. Nicméně, určitě zahlédl pohyb - opatrný, kradmý pohyb. Byl podrobně seznámen s hrozbou pouličních gangů a různých nebezpečných živlů, lidských i nelidských, které se vyskytovaly v Krvavém koridoru. Ani nemusel trpět bujnou představivostí, když předpokládal, že jedna z těch hrůz může číhat poblíž, připravená udeřit. Pokud na něj hledí celý gang lupičů, těžko se dokáže ubránit, i se světelným mečem.

Naštěstí to nebyla jediná zbraň v jeho arzenálu.

Obi-Wan Kenobi sáhl po Síle. Byla tu pro něj, jak vždy. Rozšířil své vědomí po jejích neviditelných vlnách, psychickým radarem prohledával a zkoumal temnotu. Pokud hrozí nebezpečí, Síla ho najde.

Jeho mysl se dotkla cizí: slabé, úskočné povahy, která byla zvyklá spíš na zákeřný útok ze stínů než na přímý boj. Lidské mysli.

Než si kriminálník plně uvědomil, že byl objeven, Obi-Wan uchopil jeho vůli. Síla, jak mu mistr Qui-Gon nejednou řekl, může mít mocný vliv na všechny se slabou vůlí. Přestože Obi-Wan nebyl zdaleka tak zkušený praktik jako jeho učitel, ovlivnit natolik slabou mysl by zvládl snad i novic.

„Pojď sem,“ řekl tiše, nicméně autoritativním tónem.

Ze šera se vynořil mladík - může mu být asi šestnáct nebo sedmnáct standartních let, odhadl Obi-Wan. Jeho oděv tvořily hlavně hadry a kůže a celý zjev byl korunován deset centimetrů vysokou kšticí zelených vlasů, která díky statické elektřině trčela do výšky. Padawan vnímal vzpurný pocit viny a strachu v mysli toho kluka - strach, že Obi-Wan nějak ví, kdo napadl ty druhé Jedi: mladík a jeho gang. 

„Kde je ta žena?“ zeptal se Obi-Wan.

„Ne-nevim, o kom to-“

„Ale ano, víš. O padawan, které patří toto vznášedlo. Honem mi to řekni, nebo-“ Obi-Wan spustil ruku a ta výmluvně spočinula na jílci světelného meče, který mu visel na pásku. Nešel by tak daleko, aby meč doopravdy použil, ale i náznak hrozby může udělat zázraky.

Cítil, jak se Zelenému číru rozlévá strach a nenávist v mozku, jako kyselina. Bylo obtížné udržet ho v klidu.

„No tak jo - trochu sme se s ní porvali, ale vzali sme roha, jak usekla Nigovi ruku, chápeš? Dyž tu lodičku tolik chtěla, tak ji dostala zpátky, ne?“

„Kam šla?“

Zelené číro zavrtěl hlavou a pokrčil rameny. Obi-Wan naslouchal Síle a věděl, že mladík mluví pravdu.

„Byl s ní Fondorián?“

„Ten?“ Zelené číro se skřehotavě zachechtal. „Toho dostali jestřábí netopejři. Co z něj zbylo, vodtáhla chátra.“

Na Obi-Wana dolehlo zoufalství, bezútěšné jako temnota nejnižších pater, která je obklopovala. Vypadá to, že Darshina mise byla totální katastrofa, která mohla docela dobře vyústit v její smrt. Obi-Wan samozřejmě pročeše okolí, vyptá se několika dalších místních, které najde, a zkusí Darshu najít Sílou, ovšem vzhledem k času, jenž uplynul, a nevlídnému prostředí...

„Byli tu ňáký další Jedi,“ pronesl zničehonic Zelené číro. „Neviděl sem je, ale slyšel sem vo tom.“ 

„Slyšel o čem?“

„Někerý z mejch parťáků viděli maníka, kerej se na speederu hnal za jinejma ve velkym vznášedle. Dohnal je a byla z toho velká rvačka. Speeder vybouch a vznášedlo sebou třísklo na bulvár Barsoom. Velkej vejbuch. Tak sem to slyšel.“

Obi-Wan se zamračil a byl zmatený. Jedi, o kterých Zelené číro mluvil, mohli být jedině Darsha a její učitel Anoon Bondara.

Vyptal se Zeleného číra na další podrobnosti, aby se ujistil, že dokáže najít místo, kde došlo k výbuchu, a pak nad mladíkem uvolnil svou kontrolu. Kluk neztrácel čas a zmizel. Obi-Wan nastoupil do svého vznášedla, zamířil ke svému cíli a byl z toho celý popletený. I přes otázky a nahlížení do mysli trval Zelené číro na svém příběhu: dvě postavy v plášti s kápí byly nejdřív spatřeny při zběsilé honičce a potom na přistávací plošině, kde spolu bojovaly tak divoce jako dva tyrusiánští rváči. Boj vyvrcholil dvěma velkými explozemi, když speeder i vznášedlo vybuchly.

Obi-Wan mířil skrze temné a úzké ulice; nemohl si pomoct a potřásl hlavou. Spekulace mu teď nepřinesou žádný užitek. S trochou štěstí se vše vyjasní, až se dostane na místo.

Od výbuchu se toho změnilo velice málo; v této části města mohlo trvat měsíce, než četa uklízecích droidů dostane povel vrak odstranit. Ale některé z Obi-Wanových otázek byly zodpovězeny, jakmile prozkoumal roztrhaný a pokroucený trup vznášedla, nebo poblíže navršenou hromadu sutin, které kdysi bývaly přistávací plošinou. Na vozidlo mistra Bondary napadalo tolik trosek, že Obi-Wan nedokázal určit, jestli jsou těla ještě uvnitř nebo ne. Síla mu neřekla, zda tady umřeli nějací Jedi, ovšem už uběhlo několik hodin od exploze, a narušení, které v energetickém poli Síly zůstalo, bylo sotva patrné a tudíž se dalo těžko rozluštit. Mistr Qui-Gon Jinn by tomu možná porozuměl, ale Obi-Wan ještě tak zkušený nebyl.

Ovšem stále ještě tu bylo něco rušivého. Stopa mocného zla a zkázy. Obi-Wan se nervózně rozhlédl. Ulice byla opuštěná a tichá, avšak nebylo to klidné ticho. Spíše vyvolávalo úzkost, dojem, že ve stínech něco číhá. Touha popadnout světelný meč a zapnout ho byla téměř neodolatelná. Kombinace nedostatečného osvětlení, obrovských budov a všudypřítomných mračen znemožňovala dohlédnout dál než na metr nebo dva v každém směru. Mohla by ho obstoupit celá armáda, skrytá dotírající tmou, přichystaná k útoku.

Obi-Wan potřásl hlavou a pokusil se zahnat náhlý příliv znepokojení. Není emocí; je pouze mír. Nechat se strhnout paranoiou nijak nepomůže k vyřešení jeho úkolu. Musí vycházet z předpokladu, že Darsha, mistr Bondara, nebo oba dva ještě žijí. Pak musí najít očitého svědka, který by mu mohl poskytnout lepší představu, co se vlastně stalo. Potřebuje fakta, žádné dohady a povídačky. Není neznalosti; je pouze moudrost. 

Věděl, že takhle to má být. Stejně bylo těžké potlačit úzkost, kterou cítil, když vyrazil k nedaleké hospodě, aby položil místním pár otázek.

O dvě hodiny později byl Obi-Wan ještě zmatenější.

Narazil na několik osob, které s ním byly ochotny mluvit bez asistence Síly, a to málo, co se dozvěděl, bylo zamotané a protiřečilo si to. Jedna věc byla jistá: v okolí se toho za poslední dobu stalo hodně, dokonce i na neklidné poměry Krvavého koridoru.

Nenašel nikoho, kdo byl očitým svědkem boje, ale někteří viděli, jak speeder šílenou rychlostí pronásleduje vznášedlo. Někdo říkal, že viděl pár Jedi, jiní tvrdili, že tam byl jen jeden nebo žádný. Další přísahal, že vznášedlo pilotoval droid. Jedni si byli jistí, že na speederu jel Jedi, ostatní o tom přesvědčeni nebyli. Rovněž se dověděl, že černě oděná postava - podle někoho ta, která řídila speeder - nějak souvisela s ještě jiným výbuchem v bytovém komplexu o několik ulic dál. Zemřelo přitom několik bytostí, včetně jedné nájemné lovkyně. Také došlo ke rvačce v nočním klubu, který patřil zdejšímu představiteli Černého slunce - vigovi, který se jmenoval Yanth a byl to Hutt - a jakási postava v plášti v ní byla rovněž zapletena.

Nic z toho nedávalo smysl.

Mluvil s jedním svědkem, který si byl jistý, že ti dva Jedi ve vznášedle byli twi´lecký muž a lidská žena. To mohli být Anoon Bondara a Darsha, domyslel si Obi-Wan. Ale pořád nevěděl, jestli přežili ty výbuchy. Svědek ještě uvedl, že s nimi byl nějaký muž a droid.

Po chvíli přemýšlení se Obi-Wan rozhodl, že nejlepší bude prověřit noční klub. Pokud je vlastník členem Černého slunce, mohl by o tom všem vědět víc než ta pouliční chamraď.

„Mám z toho špatný pocit,“ ucedil tiše, když zamířil do nočního klubu. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář